"O jakości można mówić, kiedy wracają do nas klienci, a nie produkty."

Insektpol tlo

Ochrona przed ptakami

Nadmiar ptaków takich jak gołębie, jaskółki, czy nawet wróble powoduje duże zanieczyszczeń odchodami. Dlatego zaleca się ich zwalczanie.

odstraszanie ptaków, zabezpieczanie przed ptakami

Problem ptaków

Nadmiar ptaków takich jak gołębie, jaskółki, czy nawet wróble powoduje to, że osiadają one na dachach budynków, parapetach, gzymsach, pomnikach, fontannach, parkingach i wielu innych miejscach zanieczyszczając je odchodami. Poza aspektem  wizualnym, wraz z odchodami przenoszone są groźne drobnoustroje chorobotwórcze. Związki chemiczne zawarte w odchodach powodują choćby rdzewienie metalowych części konstrukcji czy też odbarwienia na lakierze samochodowym.

Jak wyeliminować problem ptaków?

Prawo w kwestii ograniczania zbyt dużej populacji ptaków na obiektach użyteczności publicznej zezwala na ich częściowe wyłapywanie i przesiedlanie, a także montaż elementów odstraszających. Ważne jest przy tym, że stosowane produkty nie ranią ptaków, nie wpływają na ich ogólną liczebność, a jedynie wymuszają zmianę ich przyzwyczajenia. To wystarczy by pozbyć się nieproszonych gości, a tym samym problemu związanego z ich odchodami.

Odławianie ptaków i usuwanie ptasich gniazd a przepisy

Wszelkie prace ograniczające dostęp ptaków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu traktowane są jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku (zalepianie otworów w elewacjach oraz montowanie kratek w otworach stropodachu i otworach wentylacyjnych itp.). Czynności te są zakazane wobec gatunków objętych ochroną (zgodnie z art. 56 ust. 2 ust. 4 w związku art. 52 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie przyrody) zezwolenie na ich wykonanie wydaje właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Usuwanie gniazd ptasich z obiektów budowlanych ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych jest możliwe zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w ściśle określonym terminie, tj. w okresie od dnia 16 października do końca lutego.

Metody ochrony przed ptakami

  • plastikowe kolcena gołębie - mocne i odporne na działanie UV, bezpieczne dla ptaków
  • siatka na wróble i gołębie
  • chwytacze na gołębie
  • półki do zbierania odchodów jaskółek, do zawieszania pod gniazdem
  • plastikowe elementy odstraszające

Data Publikacji: 2020-03-02 15:01:00, Insektpol,

Kontakt z firmą Insektpol

kontakt Nowe Miasto Lub.:

ul. Grunwaldzka 7
13-300 Nowe Miasto Lub.
tel: +48 505 177 654
e-mail: biuro@insektpol.pl

kontakt Mrągowo:

ul. Lubelska 8b
11-700 Mrągowo
tel: +48 505 502 749
e-mail: insektpol@o2.pl

kontakt Gdańsk:

tel: +48 533 318 998
e-mail: gdansk@insektpol.pl

kontakt Płock:

tel: +48 693 707 762
e-mail: plock@insektpol.pl

kontakt Bydgoszcz:

tel: +48 533 351 155
e-mail: bydgoszcz@insektpol.pl

kontakt Toruń:

tel: +48 533 351 162
e-mail: torun@insektpol.pl

kontakt Grudziądz:

tel: +48 693 707 762
e-mail: grudziadz@insektpol.pl

kontakt Warszawa:

tel: +48 732 732 770
e-mail: warszawa@insektpol.pl

kontakt Gdynia:

tel: +48 533 318 998
e-mail: gdynia@insektpol.pl

kontakt Mińsk Mazowiecki:

tel: +48 732 732 770
e-mail: minsk@insektpol.pl

kontakt Łódź:

tel: +48 693 707 762
e-mail: lodz@insektpol.pl

kontakt Olsztyn:

ul. Strąkowa 49
10-846 Olsztyn
tel: +48 533 331 215
e-mail: olsztyn@insektpol.pl

kontakt Elbląg:

tel: +48 533 318 998
e-mail: elblag@insektpol.pl

Reklamacje i uwagi:

e-mail: reklamacje@insektpol.plPokaż Insektpol na większej mapie.


Insektpol Warszawa

Insektpol, dezynsekcja, dezynfekcja, fumigacja
Wszelkie prawa zastrzeżone
Własność InsektPol Tomasz Zawacki.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020